Kredyt hipoteczny a minimalny okres zatrudnienia na umowę o pracę

Kredyt hipoteczny a minimalny okres zatrudnienia na umowę o pracę

Umowa o pracę jest przez ekspertów kredytowych, doradców bankowych i analityków bardzo lubiana. Dlaczego? Wpływ jest przewidywalny, dochód łatwy do obliczenia i zasady badania zdolności są bardzo proste.

Jak wszyscy wiemy, umowa o pracę może być zawarta na czas nieokreślony i określony.

Ta pierwsza daje nam duże pole manewru – większość banków bierze pod uwagę 3 ostatnie miesiące pracy i jest to minimalny akceptowalny okres zatrudnienia. A co w sytuacji jeśli pracujemy krócej? Są banki, które zaakceptują krótsze zatrudnienie np. 1 miesiąc. Są przy tym jednak pewne warunki do spełnienia. Weźmy na przykład jeden z banków, w którym musisz potwierdzić minimum 12 miesięcy stażu pracy u poprzedniego pracodawcy i okres przerwy pomiędzy zatrudnieniem u obecnego i poprzedniego nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. Inny bank też zaakceptuje 1 miesiąc zatrudnienia pod warunkiem, że udokumentujesz łączny staż pracy nie krótszy niż 3 miesiące oraz brak przerw w zatrudnieniu nie dłuższych niż 1 miesiąc. Jeszcze inny bank zaakceptuje 1 miesiąc, przy zachowaniu ciągłości przez 6 miesięcy.

W przypadku umowy na czas określony sprawa się nieznacznie komplikuje i łatwo dojść w tym miejscu do wniosku, że co bank to obyczaj. Aby jakoś uporządkować te informacje, podam kilka sposobów działania wybranych banków.
• Bank 1: umowa od minimum 3 miesięcy i 9 miesięcy do przodu.
• Bank 2: okres zatrudnienia od minimum 6 miesięcy i minimum 12 miesięcy do przodu.
• Bank 3: 6 miesięcy łącznego stażu. 3 miesiące u obecnego pracodawcy. 6 miesięcy w przód na dzień złożenia wniosku.
• Bank 4: 3 miesiące.
• Bank 5: minimum 3 miesiące u obecnego pracodawcy (minimum 6 miesięcy stażu, nie musi być ciągłości) i umowa musi być ważna jeszcze minimum 3 miesiące do przodu na dzień podjęcia decyzji.
Itd…

Przy tym temacie warto jeszcze wspomnieć o pojęciu jakim jest PROMESA ZATRUDNIENIA. Jest to pisemne oświadczenie pracodawcy, że zamierza przedłużyć z Tobą umowę po zakończeniu umowy terminowej. Dzięki temu bank ma pewność, że w dalszym ciągu będziesz miał źródło dochodu. Nie wszystkie jednak banki akceptują promesy, o czym warto pamiętać.

UDOSTĘPNIJ