Wakacje kredytowe w dobie koronawirusa

Wakacje kredytowe w dobie koronawirusa

W związku z epidemią, której skutki z każdym dniem mogą dotykać nas coraz bardziej, banki przygotowały rozwiązania, w wyniku których w razie potrzeby ratę kredytu hipotecznego będziesz mógł zapłacić w późniejszym czasie. Jak to funkcjonuje w praktyce?

Jeden bank proponuje Ci odroczenie całej raty (czyli odsetek wraz z kapitałem) na okres do 6 miesięcy i po prostu o ten okres wydłuży czas trwania Twojego kredytu. Są również propozycje, w których musisz liczyć się z tym, że rata Twojego kredytu nieznacznie wzrośnie, bo bank zwalnia Cię jedynie ze spłaty kapitału np. przez 3 miesiące i w tym czasie będziesz płacić same odsetki. Po tym okresie zaległy kapitał zostanie rozłożony na pozostały okres kredytowania.

Wychodzimy z założenia, że w niektórych sytuacjach takie rozwiązanie może się przydać, dlatego warto wiedzieć, co proponuje bank, w którym masz kredyt lub w którym o kredyt się ubiegasz. Sprawdź co Twój bank proponuje w obecnej sytuacji:

Bank Wakacje kredytowe (na jakich warunkach?)
Alior Bank W ramach przygotowanego rozwiązania Klienci mogą otrzymać jedno z następujących rozwiązań:

 • odroczenie płatności raty kapitałowo-odsetkowej na okres 3 miesięcy,
 • odroczenie płatności części kapitałowej na okres 6 miesięcy.

Wprowadzenie takiego odroczenia powoduje wydłużenie okresu kredytowania (odpowiednio o 3 lub 6 miesięcy) oraz ponowne przeliczenie harmonogramu.

W standardzie każdy Kredytobiorca może skorzystać z przyznanej przez Bank karencji indywidualnej w spłacie kapitału, która maksymalnie wynosi 60 miesięcy. Okres karencji, określony w umowie kredytowej, może zostać wykorzystany w dowolnym okresie trwania umowy z zachowaniem warunków, że w ciągu 12 miesięcy jednorazowo karencja nie przekroczy 6 miesięcy i nie będzie obejmować ostatnich 6 miesięcy okresu kredytowania.

BNP Paribas Klienci będą mogli skorzystać z 3-miesięcznego odroczenia spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku skorzystania z  odroczenia, Bank wydłuży okres kredytowania o trzy miesiące, a odsetki naliczone w tym okresie skapitalizuje, czyli doliczy do pozostałej do spłaty kwoty kredytu. Skapitalizowanie odsetek wyeliminuje ich kumulację po okresie odroczenia, ponieważ zostaną one rozłożone na cały pozostały do spłaty okres kredytowania.
BOŚ Max 3 miesiące (nie więcej niż 12 w całym okresie kredytowania).
ING ING Bank Śląski umożliwia zawieszenie do sześciu miesięcy spłaty rat kredytów. Z tej formy pomocy mogą skorzystać klienci indywidualni oraz firmy. Zawieszenie rat dotyczy kredytów konsumenckich, hipotecznych, firmowych oraz leasingu.

Klientom, którzy skorzystają z zawieszenia spłat do sześciu miesięcy, ING adekwatnie wydłuży okres finansowania, żeby nie doprowadzić do nadmiernego zwiększania miesięcznego obciążenia.

mBank Informacje o działaniu karencji w spłacie kapitału:

 • odsetki będą płatne co miesiąc, w tym samym dniu co do tej pory,
 • nie wydłuży się okres spłaty kredytu (liczba rat nie zmieni się),
 • po zakończeniu karencji rata wzrośnie o kapitał, który teraz nie będzie spłacany,
 • Klient otrzyma nowy harmonogram spłat,
 • koszty obsługi kredytu zmienią się, ponieważ inaczej będzie spłacany kredyt,
 • za udzielenie karencji bank nie pobierze opłaty,
 • gdy sytuacja ustabilizuje się, Bank zaprosi Klienta do oddziału aby podpisał aneks dot. karencji,
 • maksymalny okres karencji w spłacie kredytu to 6 miesięcy. Klient ma do wyboru na wniosku 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 miesięcy odroczenia spłaty kapitału.
Millennium W standardzie 1x w roku kalendarzowym bez raty kapitałowo-odsetkowej, po 12 miesiącach od uruchomienia; po upływie karencji przy prawidłowej obsłudze.

Nowe rozwiązanie dla kredytów z portfela: zawieszenie całej raty kapitałowo-odsetkowej przez kolejne 3 miesiące i wydłużenie o ten sam okres, okresu spłaty kredytu.

Pekao BH Na okres 3-miesięcy zawieszona zostaje „cała” rata kredytu (kapitałowo-odsetkowa)
Pekao SA
 • spłatę rat można zawiesić nawet na 3 miesiące,
 • zawieszenie spłaty rat jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do umowy,
 • wniosek o zawieszenie rat należy złożyć w serwisie Pekao24 bez wychodzenia z domu.
PKO BP
 • Kredytobiorca może wnioskować o zawieszenie do 3 następujących po sobie rat kapitałowo-odsetkowych tj. np. w kwietniu, maju i czerwcu. Brak jest możliwości wnioskowania o zawieszenie np. jednej raty w kwietniu, a kolejnej w lipcu i listopadzie,
 • kredyty w okresie karencji – możliwość zawieszenia spłaty raty odsetkowej,
 • klient powinien wnioskować o zawieszenie każdej z rat osobno,
 • każdy wniosek należy złożyć w oddziale lub zarejestrować w aplikacji iPKO najpóźniej 3 dni robocze przed terminem spłaty kredytu,
 • zawieszenie raty nie wymaga zawarcia aneksu i nie powoduje wydłużenia terminu całkowitej spłaty kredytu określonego w umowie kredytu lub pożyczki,
 • Bank nie pobiera opłat ani prowizji za zawieszenie spłat,
 • kwota niespłaconej raty odsetkowo-kapitałowej powiększy kwoty pozostałych rat – zmianie ulegnie harmonogram spłaty kredytu.
Santander W trakcie okresu kredytowania Kredytobiorca ma prawo do jednokrotnego zawieszenia rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy.

 

UDOSTĘPNIJ