O jakich zapisach musisz wiedzieć, zanim podpiszesz umowę o kredyt hipoteczny

O jakich zapisach musisz wiedzieć, zanim podpiszesz umowę o kredyt hipoteczny

Bank przyznając kredyt, gwarantuje Ci, że jego marża w całym okresie spłaty pozostanie bez zmian. W każdej umowie są jednak zapisy, tzw. haczyki mówiące o tym, w jakich sytuacjach rata Twojego kredytu może wzrosnąć i na jaki czas. Jest to często następstwem niedopełnienia obowiązku wynikającego z warunków umowy czy też rezygnacji z któregoś z produktów, który zakupiłeś razem z kredytem na mieszkanie.

I tak np. jeden z banków zobowiązuje swoich klientów do dokonywania comiesięcznych wpływów w wysokości 2 tys. zł na konto osobiste otwarte do spłaty kredytu. Jeśli w ciągu pierwszych trzech lat nie stanie się to choć raz, wówczas marża Twojego kredytu wrośnie w całym okresie kredytowania o 0,4%.
Inny np. oczekuje, że w całym okresie kredytowania na konto osobiste otwarte w banku wpływać będzie minimum dwukrotność pierwszej raty, a jeśli to się nie stanie, bank ma prawo podnieść marżę do czasu, w którym znów wymagana kwota nie wpłynie na konto.
Podobna sytuacja może Cię spotkać, jeśli w określonym w umowie okresie, zrezygnujesz z ubezpieczenia na życie, które było warunkiem oferty kredytu hipotecznego, jaki nabyłeś. Może być również tak, że zadeklarowałeś się, że w całym okresie kredytowania będziesz korzystał z ubezpieczenia nieruchomości, którego ofertę proponuje bank, a jeśli będziesz chciał dostarczyć własne, zakupione na rynku, wówczas marża kredytu również wzrośnie np. o 0,1%.

Czy to oznacza, że te oferty banków, które mają takie zapisy, są mniej korzystne dla klientów? Absolutnie nie. Warto jednak o nich wiedzieć, zanim podpiszesz umowę o kredyt i ściśle się trzymać określonych zasad.

UDOSTĘPNIJ